Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

Juridisk bistand siden 1919

Advokatfirmaet Thallaug ANS ble etablert i 1919 og har siden den gang vokst til å bli et av de største advokatfirmaene på Innlandet. Thallaug består i dag av 24 medarbeidere, inkludert fire deltidsansatte juss-studenter som bemanner vår resepsjon. Fire av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Kombinasjonen av erfarne advokater med en solid innarbeidet bedriftskultur og nyutdannede med ferske kunnskaper, tilfører vår bistand både tyngde og kreativitet. Vi er tilstrekkelig mange til å gi den enkelte advokat anledning til å spesialisere seg. Samtidig ser vi det som et konkurransefortrinn at advokatene beholder noe av den gode ”allrounderen” som ser sammenhenger og kan betjene klienten på mer enn ett felt.

Vi utgjør et solid og komplett fagmiljø innen advokattjenester.

 

Nasjonal konkurransekraft – lokal forankring

Vi har alltid vært tett på den lokale befolkningen og næringslivet. Samtidig inkluderer vår vår bistand bedrifter og enkeltpersoner over hele landet innenfor et bredt spekter av bransjer og fagområder. All vår bistand setter klienten i fokus. Vi tilstreber rask respons og konkurransedyktig pris.

Vårt hovedkontor ligger på Lillehammer, med filialer på Gjøvik og i Brumunddal.

Advocatia

Vi er medlem av det landsdekkende advokatsamarbeidet Advocatia som består av fem selvstendige, større advokatfirma fordelt over hele Norge. Gjennom Advocatia har vi og våre klienter tilgang til den samlede kompetansen til mer enn 100 advokater. 

Miljøfyrtårn

Thallaug ønsker å delta i en felles innsats for en bærekraftig fremtid og er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.

Som godkjent Miljøfyrtårn har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Og vi jobber kontinuerlig med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn? Besøk www.miljofyrtarn.no

Våre grunnverdier er:

Kvalitet

Våre tjenester skal preges av høy kvalitet i alle ledd

Integritet

Våre tjenester skal baseres på selvstendige og uavhengige vurderinger og valg

Respekt

Vi skal vise respekt og romslighet for hverandre, klienter, motparter og andre