Kompetanse

Menneskene

Om oss

Karriere

Aktuelt

Kontakt

8 Menneskene

Eivind Bjøralt

Advokat (H)/partner

905 31 983
eb@thallaug.no

Kompetanseområder

Utdanning

1976: Agronomutdanning
1983–1984: Eksamen fra BI i utvalgte fag innen regnskap og regnskapsanalyse
1985: Juridisk embetseksamen med skatterett som spesialfag

Erfaring

1989–d.d.: Partner i Advokatfirmaet Thallaug ANS
1986–1989: Advokat i Advokatfirmaet Thallaug ANS  (da Advokatfirmaet Thue Thallaug Thoresen, Hagen)
1985–1986: Saksbehandler hos Sivilombudsmannen
1986–1991: Universitetet i Oslo, sensor ved juridisk embetseksamen

Eivind Bjøralt har drevet allsidig advokatvirksomhet i en rekke år. Med erfaring fra Sivilombudsmannen og tilleggsutdannelse innen skatterett og regnskap utgjorde forvaltningsjuridiske og forretningsjurdisk arbeid hovedvekten i tidligere perioder, mens virksomheten de senere år i større grad har omhandlet fast eiendoms rettsforhold med entreprise og tomtefeste som klassiske gjengangere.

Var med å bygge opp Enova SF som styremedlem de første 4-5 år etter foretakets stiftelse og har styreerfaring også fra flere lokale virksomheter.

Betydelig prosedyreerfaring innenfor de ordinære domstoler, jordskifterett og voldgiftsdomstol. Fikk møterett for Høyesterett i 1995 og har senere prosedert flere saker for Høyesterett.

Ekspertiseområder

  • Tomtefeste
  • Skjønn og ekspropriasjon
  • Seksjonering, deling og konsesjoner
  • Bustadoppføring
  • Eiendomsutvikling