Advocatia logo

Kristian Berg TomrenForretningsjuss

Utdannelse

2000-2005: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Erfaring

Kristian Berg Tomren er tilknyttet firmaets avdeling for forretningsjuss. I tillegg til å yte alminnelig forretningsjuridisk bistand, arbeider han særlig med kontraktsrett og forhandlinger, selskapsrett, bank/finans, næringseiendom, ulike former for transaksjoner, samt problemstillinger innen pengekravsrett, panterett, garantirett og erstatningsrett.

Berg Tomren har bakgrunn som advokat/non-equity partner i Advokatfirmaet Selmer og har særlig erfaring med kontraktsutarbeidelse og bistand i kontraktsforhandlinger (nasjonalt og internasjonalt – på norsk og engelsk). 

Berg Tomren er engasjert av stiftelsen Lovdata som fast merknadsforfatter og av Høgskolen i Lillehammer som sensor innen obligasjonsrettslige emner. Han er i tillegg oppnevnt av Finansdepartementet som fast medlem av Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker.


2014-d.d.: Medlem, Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker 
2013-d.d.: Sensor, Høgskolen i Lillehammer 
2012-d.d.: Ansatt advokat, Advokatfirmaet Thallaug ANS
2010-d.d.: Fast merknadsforfatter, Lovdata 
2012: Seniorrådgiver, Finansdepartementet (Finansmarkedsavdelingen) 
2011-2012: Non-equity partner/ansatt ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Selmer DA 
2008-2010: Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA 
2006-2007: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer DA T: 61 27 99 50

M: 481 05 125


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no